ડો. આંબેડકર, સોમનાથ મંદિર અને મહંમદ ગઝની

ડો. બાબાસાહેબ આંબેડકર લખે છે: ‘મહંમદ ગઝનીએ એક ટુકડો ગઝનીની જામી મસ્જિદમાં મૂક્યો, એક ટુકડો તેણે બાદશાહી મહેલના પ્રવેશ દ્વારે મૂક્યો, ત્રીજો તેણે મક્કા મોકલ્યો અને ચોથો મદીના.’ ##સોમનાથ મંદિરને Continue Reading

Posted On :
Category:

ડૉ આંબેડકર ને લોકસભમાં જતા રોકનાર કોણ?

૧૯૫૨ ની પ્રજાસતાક ભારતની પ્રથમ સામાન્ય ચૂંટણીમાં ડો આંબેડકર શીડ્યુલ કાસ્ટ ફેડરેશનના નેજા હેઠળ ને ‘હાથી’ ના પ્રતીક સાથે ચૂંટણી મેદાનમાં આવ્યા. તા ૭/૧૧/૧૯૫૧ ના દિવસે પટનામાં જયપ્રકાશ નારાયણ સાથે Continue Reading

Posted On :