ડો. આંબેડકર, સોમનાથ મંદિર અને મહંમદ ગઝની

ડો. બાબાસાહેબ આંબેડકર લખે છે: ‘મહંમદ ગઝનીએ એક ટુકડો ગઝનીની જામી મસ્જિદમાં મૂક્યો, એક ટુકડો તેણે બાદશાહી મહેલના પ્રવેશ દ્વારે મૂક્યો, ત્રીજો તેણે મક્કા મોકલ્યો અને ચોથો મદીના.’ ##સોમનાથ મંદિરને Continue Reading

Posted On :
Category:

बाबासाहेबने सामाजिक न्याय पर आधारित, संविधानमूलकलोकतांत्रिक राष्ट्रवाद की संकल्पना साकार की…

    भारतरत्न पूज्य डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर का राष्ट्र निर्माण के विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने कितना अधिक योगदान दिया है यह देखना वर्तमान समय में समयोचित होगा। उनका एक सूत्र यह है Continue Reading

Posted On :
Category:

आओ चलें, बाबासाहब के स्वप्न पूरा करें ! – रमेश पतंगे

परमपूज्य डॉ. बाबासाहब आंबेडकर स्वप्नरंजन करनेवाले विचारक नहीं थे। उसी प्रकार आरामकुर्सी पर बैठ कर विचार करनेवाले विचारक नहीं थे। साथ-साथ व्हाईट कॉलर प्रोफेसरपंथी विचारक भी नहीं थे। वे कृतिशील Continue Reading

Posted On :
Category:

डॉ. आंबेडकर की आत्मकथा

डॉ. आंबेडकर ने अंग्रेजी में ‘वेटिंग फॉर वीजा’ नाम से अपनी आत्मकथा लिखी थी। इसे अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है। हिंदी पाठकों के लिए अंग्रेजीे से इसका Continue Reading

Posted On :